Geschiedenis

Koptische Kerk in Nederland

Sinds het begin van de jaren zestig wonen er Koptisch Orthodoxe christenen in Nederland. De eerste families kwamen hier om te studeren en om betere beroepsperspectieven te vinden. In de jaren zeventig kwamen veel studenten tijdens hun Egyptische zomervakantie naar Nederland, voor vakantiewerk in de landbouw, in fabrieken, in de horeca of auto handel. Sommigen wilden hier blijven en vestigden zich definitief in Nederland. Als een Koptisch Orthodoxe geestelijke toevallig in Nederland verbleef nam hij de gelegenheid waar om de Heilige Liturgie op te dragen. Tot 1976 vonden zo’n drie à vier Heilige liturgieën plaats. Lees meer…

Geschiedenis

Geschiedenis van de Kopten

Oorspronkelijk is het woord “Kopt” afgeleid van het Griekse woord (Αἴγυπτος), dat op zijn beurt weer afgeleid is van “Hikaptah”, wat “huis van de God” betekent. Tevens is het een afleiding voor Memphis, de eerste Faraonische hoofdstad van het oude Egypte. In de moderne en huidige context verwijst de term “Koptisch” naar Egyptische christenen, evenals de laatste fase van het oude Egyptische schrift. Koptisch wordt tot op heden vooral gebruikt gedurende het bidden van de liturgie en wordt aan de jeugd gedurende zondagsscholen onderwezen. Lees meer…

Geschiedenis

Koptsich Muziek

De Koptische Muziek is een verzamelterm voor de melodieën en hymnen (afgeleid vanuit het Griekse woord ’ὕμνος’’húmnos =  Lofzang) die worden gebruikt tijdens de rituelen, lofzangen en gebeden in de Koptisch-Orthodoxe kerk. Het gezang van de Koptische Christenen is één van de oudste tradities in de christelijk-liturgische muziek, met wortels die teruggaan tot het faraonische Egypte. Lees meer…

Geschiedenis

Koptische
kunst en iconen

Koptische kunst is authentieke Egyptische kunst, geboren op Egyptische bodem, en met haar wortels in de oude Egyptische cultuur. Het is een populaire kunst die de ware spirituele gevoelens van de Koptisch kunstenaar uitstraalt. In de Koptisch Kerk zijn iconen een essentieel onderdeel van het Kerkgebouw. Ze bevinden zich aan de iconostasis en aan de zijmuren. Deze toepassing was nooit louter uit decoratief oogpunt, maar had een evangelische boodschap en een educatieve rol, bijdragend aan het geloof in de Kerk. Door hun simpele kleurentaal laten zij de mysteriën van de Evangeliën zien, illustreren zij de doctrines van de Kerk, en maken zij de gelovigen voelen dat ze in de hemel zijn. Leer meer…