ANBI

Het Koptisch Orthodoxe bisdom van Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Tabel

Tabel

Tabel

 

Jaar

 

 

2020

 

 

 

Baten

X € 1.000

 

 

   

 

Contributies/giften/collecten

1.398

 

 

Opbrengsten uit onroerende goed

111

 

Overige opbrengsten

 

 

Totaal baten

1.509

 

 

 

Lasten

  

 

   

 

Bestedingen Pastoraat (Priesters)

493

 

 

Bestedingen Kerkdiensten

245

 

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

116

 

 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

622

 

 

Bankkosten en rente

80

 

 

Totaal lasten

1.556

 

 

-47

 

 

Resultaat

 

 

 

Jaar

 

2019

 

 

Baten

X € 1.000

 

 

 

 

Contributies/giften/collecten

1.433

 

Opbrengsten uit onroerende goed

392

 

Overige opbrengsten

 

Totaal baten

1.825

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (Priesters)

353

 

Bestedingen Kerkdiensten

210

 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

93

 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

794

 

Bankkosten en rente

78

 

Totaal lasten

1.528

 

 

297

 

Resultaat

 

 

Jaar

2018

Jaar

2017

 

 

 

Baten

            X € 1.000

             X € 1.000

 

 

 

 

 

Contributies/giften/collecten

Opbrengsten uit onroerende goed

                        1.696

                        1.270

 

336

105

 

Overige opbrengsten

27

 

Totaal baten

 

 

Lasten

                        2.059

                        1.375

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestedingen Pastoraat (Priesters)

296

285

 

Bestedingen Kerkdiensten

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

156

128

 

72

69

 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

665

657

 

Bankkosten en rente

Totaal lasten

70

61

 

                        1.259

                         1.200

 

 

800

 

175

 

Resultaat

 

Baten

Jaar 2016

X € 1.000

Jaar 2015

X € 1.000

 

Contributies/giften/collecten

1.122

1.607

Opbrengsten uit onroerende goed

112

111

Overige opbrengsten

6

2

Totaal baten

1.240

1.720

Lasten

 

 

Bestedingen Pastoraat (Priesters)

282

225

Bestedingen Kerkdiensten

108

112

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

43

101

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)

604

477

Bankkosten en rente

62

70

Totaal lasten

1.099

985

Resultaat

141

735

 

 

 

Baten en Lasten 

Jaar 2014

X € 1.000

Jaar2013

X € 1.000

Baten

  
   

Contributies/giften/collecten

                       1.252 

                       1.096 

 Opbrengsten uit onroerende goed

                          102 

                             93 

 Overige opbrengsten 

                             29 

                               7 

Totaal baten 

                       1.383 

                       1.196 

   

Lasten

  

 Bestedingen Pastoraat (Priesters) 

                          228 

                           221 

 Bestedingen Kerkdiensten

                          173 

                           167 

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

                             49 

                             21 

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 

                          595 

                           624 

 Bankkosten en rente

                             53 

                             45 

Totaal lasten 

                       1.098 

                       1.078 

   

Resultaat 

                          285 

                           118