Koptisch Orthodox Diocese van Nederland

Groep Anba Abram

Groep Anba Abram


De kerk heeft de groep van Anba Abram opgericht om de mensen die in moeilijke periodes van hun leven verkeren te kunnen helpen. De kerk verzoekt u allen om deze groep te steunen, zodat de kerk de zwakkere leden van het Lichaam van Christus kan helpen.

Hoe kunt u een bijdrage leveren? Zal in apart enveloppen, worden verzameld op zondag tijdens de dienst- of op kantoor van de groep aan de secretaris dhr. Samir Raphael tel : 0646417178